APLICATIONS

Privremena regulacija prometa Palmotićeva-Jurišićeva

Prilikom izvođenja radova hitne sanacije tramvajske pruge na Jurišićevoj ulici u zoni raskrižja sa Palmotićevom ulicom od utorka 08. 03. 2016. godine od 18,00...

Tko je kome dužan?