Na službenoj web stranici podružnice Čistoća objavljena je interaktivna karta Zagreba na kojoj su vidljive sve lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada te lokacije svih reciklažnih dvorišta.

Uz samo jedan klik saznajte gdje se nalaze najbliži spremnici u koje možete odlagati odvojeni otpad i to na bilo kojoj lokaciji u gradu Zagrebu.