Svečanom smotrom Zimske službe održanom danas, 2. studenog  u Centralnoj bazi na Žitnjaku i službeno je označen početak zimskih radova podružnice Zagrebačke ceste.

Uz voditelja podružnice Antu Todorića  smotri su prisustvovali gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ana Stojić Deban, članica Uprave Daniela Franić, voditelji podružnica, direktori trgovačkih društava ZGH, predstavnici Grada Zagreba te brojni uzvanici. U kratkom obilasku provjerena je ispravnost vozila i pripadajuće opreme.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 1. studenog  2015. do 15. travnja 2016. godine, 24-sata  dnevno. Sveukupno u Zimskoj službi Grada Zagreba 2015./ 2016. godine sudjeluje 235 ekipa raspoređenih u 14 baza.
Pod terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljenos ralicom i posipačem kojom upravlja vozač.S va vozila opremljena su GPS uređajima što nam omogućuje da u svakom trenutku znamo gdje se koje vozilo nalazi te ih po potrebi preusmjerimo.

U GPS centru koji se također nalazi u prostorima glavne baze Žitnjak  instaliran je sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku, koji putem senzora na sedamnaest odabranih lokacija (mostovi, nadvožnjaci, brdske dionice…) dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, padaline, magla).  Sustav nam pomaže da preventivno reagiramo na najkritičnijim točkama ugradu.

Na skladištu je pohranjeno 11 000 t soli, a ukoliko bude potrebno povlačiti će se dodatne zalihe iz strateške pričuve.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti.Ukupno se rali i posipava 2526 km prometnica, od čega u prvoj razini prednosti 1090 km, a u drugoj razini 1436 km.U I. razinu prednosti uvrštene su nerazvrstane ceste I. reda (bivše javne ceste) te dio nerazvrstanih cesta II. reda. Kriterij za izbor u I. razinu prednosti je prometno ekonomski značaj. U I. razini prednosti u Zimskoj službi Grada Zagreba čiste se sve trase javnog gradskog prijevoza, prilazi institucijama (škole, vrtići, bolnice…), industrijskim zonama, turističkim središtima, sve ulice u kojima se odvija intenzivniji promet i cestovni objekti (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci).

Za određivanje stupnjeva pripravnosti Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste dobiva podatke od Državnog hidrometeorološkog zavoda s kojim smo u 24 – satnoj vezi cjelokupnozimsko razdoblje.

GALERIJA

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Zagrebački holding d.o.o.
Ul. grada Vukovara 41, Zagreb
tel: 01 6420 000
OIB: 85584865987