Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je u četvrtak pozvao osiguranike koji su primili račune od KBC-a Zagreb da mu se jave
ako imaju bilo kakve dvojbe te da provjere status osiguranja u vrijeme korištenja zdravstvene zaštite.

Posljednjih dana javlja se sve više osiguranika na svim lokacijama HZZO-a, telefonski i osobno, s opomenama za plaćanje računa koje im je poslalo jedno odvjetničko društvo u ime KBC-a Zagreb. HZZO napominje kako nije bio upoznat sa slanjem spomenutih opomena.
HZZO je utvrdio kako je u mnogobrojnim slučajevima riječ o osiguranicima koji su u vrijeme za koje im se ispostavio račun bili uredno zdravstveno osigurani te da im vrijede police dopunskoga zdravstvenog osiguranja ili da je riječ o osobama koje nisu bile obvezne sudjelovati u plaćanju, poput djece.
HZZO je prema ugovornom partneru poduzeo odgovarajuće mjere, a osigurane osobe poziva da mu se hitno jave radi provjere statusa osiguranja u vrijeme korištenja zdravstvene zaštite, stoji u propćenju Službe za odnose s javnošću HZZO-a. (Hina)