Do novog sastanka,  novog hotela ili novog grada. Ali u istoj državi.