Filozofski fakultet Družbe Isusove (FFDI) uključen je u sastav Sveučilišta u Zagrebu jednoglasnom odlukom sveučilišna Senata i djelovat će kao njegova 34. sastavnica pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ).

 Senat je tu odluku donio na svojoj petoj redovitoj sjednici u akademskoj 2015./2016. godini, održanoj 8. prosinca, priopćila je u srijedu Služba za osnose s javnošću zagrebačkoga Sveučilišta.

Kako se navodi, toj odluci Senata prethodila je propisana procedura u kojoj su Statutom predviđena sveučilišna tijela – Vijeće društveno-humanističkoga područja i Rektorski kolegij u širem sastavu – jednoglasnim odlukama poduprli inicijativu za uključivanje toga fakulteta kao ustanove u sastav Sveučilišta. Odlukom je određeno i da će Filozofski fakultet Družbe Isusove kao 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu djelovati pod novim nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ).

Položaj i djelovanje Fakulteta filozofije i religijskih znanosti utvrdit će se ugovorom koji će, u skladu s 52. člankom Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, rektor Sveučilišta u Zagrebu sklopiti s predstavnicima osnivatelja te nadležnih crkvenih i državnih vlasti, a njegov će se ustroj i djelovanje urediti Statutom i općim aktima Fakulteta koji će se donijeti u roku od šest mjeseci.

Filozofski fakultet Družbe Isusove (FFDI) do sada je izvodio svoje studijske programe u okviru Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na temelju Ugovora o dugoročnoj znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta i FFDI-ja, koji je potpisan 1997. godine. Tim su ugovorom studenti FFDI-ja bili izjednačeni u pravima i obvezama s ostalim studentima Sveučilišta u Zagrebu, a njihove diplome supotpisivao je rektor Sveučilišta.

Ističe se kako Sveučilište, ulaskom Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu koja će djelovati pod novim nazivom, dobiva kvalitetno ustrojenu visokoobrazovnu instituciju koja je već ostvarila zapažene rezultate u području znanstvenoga istraživanja, obrazovanja te izgradnje kulture dijaloga. (Hina)