U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Mihaela Matijević, Jelena Barišić i Irena Bates, a dječaka Ivana Čulina, Jana Zahradnikova, Stjepanija Pustajec, Danijela Antolić, Nikolina Mihajlic, Paola Brkić i Ivana Jurkić.

U KB Merkur dječaka su rodile Antonija Stričak i Iskrica Ivošević.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Paola Antičević, Kristina Miličević, Maja Tomašković Žuti, Klara Potplatnik i Nikolina Baković, a dječaka Elena Vrbat, Doris Ruvić, Katarina Ilić, Tea Perić, Maja Vešligaj, Ivana Tišljar i Lea Dolezil.