Mirogoj: Juraj Prpić (81) u 13.20, Stjepa Srbljanin (80) u 14.10 sati.

Krematorij, Velika dvorana: Dubravko Wolf (65) u 12.10, Božo Jurković (67) u 13.35, Miloš Petrović (79) u 14.30 sati.

Krematorij, Mala dvorana: Marijan Bencak (72) u 10.15, Zdenka Matanovac (86) u 10.55, Zorka Klinar (82) u 11.35, Stanka Pejnović (90) u 12.55, Đurđica Bobinec (79) u 13.40, Wolgang Kother (80) u 14.20 sati.

Miroševac: Petar Jerbić (78) u 11.40, Zdravko Vitalić (73) u 12.30, Marija Futivić (67) u 13.20, Josip Hlšić (86) u 14.10, Mirko Mustač (78) u 15 sati.

Markovo Polje: Blago Jovanović (79) u 11.40, Ivica Merkaš (63) u 12.30, Stjepan Kapetanović (69) u 13.20, Jozo Krnjić (92) u 14.10, Ivan Čael (92) u 15 sati.

Stenjevec: Milan Pavlinić (69) u 13, Rudolf Slunjski (84) u 15 sati.

Markuševec: Stjepan Caplić (88) u 15 sati.