U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Dijana Stojakić i Martina Fiamengo, a dječaka Sandra Klasić, Jelena Zubak, Martina Sorić, Ivana Danek i Martina Meglajec. Dva dječaka rodila je Martina Vujić.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Katarina Pukšec i Gorana Matanović, a dječaka Antonija Kučan, Blaženka Kašnar, Alma Tatarević i Ljubica Dolić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Mirjana Mamić, Marina Kelava, Božana Perić, Marjeta Podnar, Romana Piškor i Jasmina Kanceljak, a dječaka Aleksandra Vladić, Tea Mrzljak Berišić i Ana Pulić.