Aleja Grada Bologne, Jadranska avenija, Horvaćanska, Slavonska avenija, Avenija Gojka Šuška, Hrvatske bratske zajednice, AC A-1, A-2, A-3, A-4.