Mirogoj: Jasenka Živković (72) u 11.40, Ljiljana Petak (84) u 12.30, Ana Bjelanović (90) u 13.20, Marija Prpić (86) u 14.10 sati.

Krematorij, Velika dvorana: Branko Bodegraja (67) u 11.20, Kata Solić (56) u 12.10, Stevan Lukić (77) u 12.50, Milan Ogrizović (73) u 13.35, Josip Franić (75) u 14.30 sati.
Krematorij, Mala dvorana: Josip Pavlek (73) u 10.15, Lidija Šipek (61) u 10.55, Jasna Mijatović (64) u 11.35, Milan Wickerhauser (93) u 12.15, Ivan Horbec (76) u 12.55, Antun Doko (90) u 14.20 sati.

Miroševac: Mile Rakarić (57) u 13.20, Josip Paić (78) u 14.10, Jozo Kesić (18) u 15 sati.
Markovo Polje: Elizabeta Ivanović (93) u 12.30, Pave Jorgić (67) u 13.20, Adnan Kozica (57) u 14.10 sati.

Stenjevec: Vera Rokos (66) u 13, Marija Malinar (93) u 15 sati.

Odra: Radunka Nađi (67) u 13, Andrija Pršir (92) u 15 sati.
Granešina: Marija Sunek (75) u 15 sati.