Mirogoj: Mirjana Boršić (79) u 12.30, Marija Mioković (79) u 14.10 sati.

Krematorij, Velika dvorana: Branka Vegar (82) u 10, Vlatko Bareza (85) u 11.20, Branka Papa (76) u 12.10, Zlata Macarol (83) u 12.50, Boža Vidmar (64) u 13.35, Vjekoslava Vujasić (88) u 14.30 i Josip Šegota (79) u 15.15 sati.

Krematorij, Mala dvorana: Anica Mećar (82) u 10.15, Viktorija Toškovski (87) u 10.55, Marija Stolić Mateša (88) u 12.15, Dragica Sančanin (74) u 12.55, Mato Mitrović (91) u 13.40, Zdravko Jelšik (64) u 14.20, Zdenka Bažant (72) u 15 i Ivan Gazdik (75) u 15.40 sati.

Miroševac: Sabina Feri (86) u 13.20, Branko Fijačko (69) u 14.10 i Ivan Miškec u 15 sati.

Markovo polje: Josip Crnčević (61) u 11.40, Andrija Grbac (79) u 12.30, Tomo Novak (82) u 13.20 i Josip Alić (67) u 14.10 sati.

Odra: Dragica Cundeković (74) u 15 sati.

Cerje: Slavko Cesar (65) u 13 sati.