U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu je rodila Petra Švaljek, a dječaka Jadranka Pavić Vidović.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Martina Lovrečki, Kristina Spajić, Tea Petruhar Zima i Petra Bošnjak.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Vlatka Prstačić, Valentina Dodić, Kristina Ismailovski, Ana Župan, Ivana Jović, Tanja Zudenigo i Filomena Gotovac, a dječaka Martina Belić i Bojana Grunfeld.