U KBC Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Ana Čučković, Marijana Gojić, Iva Stepanić, Petra Vočadlo, Katarina Šoštarić, Jasmina Kokot i Jelena Bucifal, a dječaka Mateja Uzelac, Mirjana Štrum, Martina Škurdija, Ana Ciceran Prhat i Ivana Rogina Vratarić.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Iva Filipović i Martina Volarević, a dječaka Mirela Josipović, Tanja Josipović, Martina Cindarić i Zlatica Juras.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Ivana Todorić Lajdlow, Mia Karbajić, Ana Žužak, Dragica Slavec, Veronika Halapir, Valentina Podhraški, Luca Kalamar, Andreja Prce i Marina Topić, a dječaka Sara Kerep, Danijela Vranić, Edita Kudrić, Martina Goluban i Anita Duspara. Dvije djevojčice rodila je Katarina Brbot.