U KBC Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Dora Prah, Antonija Šulek i Lucija Ranogajec, a dječaka Marija Jelena Zen i Jelena Živković.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Hana Lukas Midžić i Ana Marija Pilat, a dječaka Nina Čalopek i Ivana Štefković.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Ivona Ćuturić, Maša Rula Babić, Mihaela Jakovac, Maja Purgar, Marina Lampalo, Ivana Martinović i Dijana Rajić, a dječaka Dijana Kuniša, Marija Mađer i Anita Švitak.