Od ponedjeljka, 28. prosinca, došlo je do izmjena u polascima radnim danom na autobusnim linijama 139 Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva, 141 Reljkovićeva – Vinogradi – Reljkovićeva i 267 Dubec – Markovo Polje.

Na autobusnoj liniji 139 Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva, mijenja se vrijeme polaska iz Reljkovićeve s 14.30 na 14.40.

Vrijeme polaska autobusa iz Reljkovićeve također se mijenja na liniji 141 Reljkovićeva – Vinogradi – Reljkovićeva s 14.10 na 14.20.

Autobus na liniji 267 Dubec – Markovo Polje, radnim danom iz Dupca neće polaziti u 18.30 i 19.20 te sa Markovog Polja u 18.55 i 19.45.