Mirogoj: Eva Bilić (79) u 11.40, Zdenka Kalbač (72) u 12.30, Luka Lisjak (88) u 13.20, Anka Antolić (87) u 14.10, Josip Puljak (89) u 15 sati.

Krematorij, Velika dvorana: Vlado Talan (53) u 10, Robert Husta (49)u 10.40, Zdravko Parag (77) u 11.20, Andrea Cizel (62) u 12.10, Miroslava Jurić (74) u 12.50, Božidar Penar (64) u 13.35, Ela Pavletić (80) u 14.30, Davor Bakarić (38) u 15.15, Marcela Lavička (80) u 16 sati.

Krematorij, Mala dvorana: Josip Cvrtila (82) u 10.15, martina Juničić Strašek (44) u 10.55, Štefanija Meinsen (78) u 11.35, Dragutin Filipović (80) u 12.15, Ela Rac-Marinić-Kragić (60) u 12.55, Biserka Majdak (64) u 13.40, Vesna Benček (61) u 14.20, Slaven Jakaša (48) u 15, Julije Merory (78) u 15.40 sati.

Miroševac: Jere Perica (69) u 10, Marija Sabolić (81) u 10.50, Mara Slunjski (67) u 11.40, Pera Jabuka (78) u 12.30, Dragica Buzina (92) u 13.20, Iva Zadro (25) u 14.10, Jagoda Šanjek (50)u 15 sati.

Markovo Polje: Vjekoslav Žugčić (80) u 10, Ivan Antolović (63) u 10.50, Mirica Rešetar (57) u 11.40, Anka Lisec (76) u 12.30, Ana Benković (47) u 13.20, Stjepan Vučković (0) u 14.10 sati.

Stenjevec: Nada Valjak (70) u 15 sati.

Gornje Vrapče: Kata Medved (77) u 13 sati.

Gračani: Franjo Bašić (71) u 15 sati.

Odra: Imbro Trputec (74) u 13, Marija Cundeković (83) u 15 sati.

Lučko: Željo Wostner (70) u 11 sati.

Moravče: Josip Kramar (57) u 13 sati.