MIROGOJ, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VIŠNJA KUSIN (94) 04.01.16 09:00
MARIJA KELEČIĆ (94) 02.01.16 10:00
MLADEN KOLARIĆ (66) 02.01.16 10:50
MARICA MARIJAN (54) 04.01.16 11:40
ANA HADROVIĆ (94) 01.01.16 12:30
NEVENKA LUKETIĆ (89) 01.01.16 13:20
STANKA JARNJAK (91) 02.01.16 14:10
VERICA BUBLIĆ- FEMENIĆ (88) 03.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NIKOLA LJUBOJA (65) 05.01.16 10:40
MIRJANA ŽIVKOVIĆ (88) 31.12.15 11:20
LJUBOMIR RELIĆ (79) 03.01.16 12:10
ŠTEFICA VUKELIĆ (84) 03.01.16 12:50
SANJA ŠIMUNEC (44) 30.12.15 13:35
NENAD JURANIĆ (77) 02.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JOSIP HRANJEC (88) 02.01.16 10:15
VERA KRSTAČIĆ (81) 02.01.16 10:55
ANDRIJA KRZNARIĆ (89) 01.01.16 11:35
BORISLAV CEROVAC (89) 03.01.16 12:15
BULCSU LASZLO (93) 04.01.16 12:55
JADRANKA VUKADINOVIĆ (43) 01.01.16 13:40
MARJAN KRULC (63) 31.12.15 14:20
MILAN MONIĆ (83) 02.01.16 15:00
BOSILJKA ORLIĆ (81) 01.01.16 15:40

MIROŠEVAC, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFICA HALAR (82) 02.01.16 10:00
LJUBICA SPORIŠ (86) 02.01.16 10:50
NIKOLA BILIĆ (83) 02.01.16 11:40
SOFIJA JAVORINA (90) 04.01.16 12:30
STIPO DURMIŠ (66) 03.01.16 13:20
ZLATKO FILIPČIĆ (52) 01.01.16 14:10
IVICA PEREGLIN (65) 31.12.15 15:00

MARK.POLJE, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTO TADIĆ (62) 03.01.15 13:20
TEREZA SUŠA (88) 30.12.15 14:10
STJEPAN KEZERIĆ (76) 03.01.16 15:00

G. VRAPČE, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLOBODAN BILIĆ (78) 05.01.16 13:00

ODRA, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARA MARKULIN (58) 31.12.15 15:00

SV.KLARA, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILKA MARTINJAK (87) 01.01.16 13:00

ČUČERJE, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BARBARA STRANCARIĆ (85) 03.01.16 15:00

MORAVČE, 7.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

TOMO BUDOR (77) 04.01.16 15:00