MIROGOJ, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA ŽIVODER (85) 08.01.16 10:50
DRAGICA RADIĆ (93) 07.01.16 12:30
BRANKA ČANČAR (85) 08.01.16 14:10
JOSIPA KRALJ (83) 08.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

VJEKOSLAV BUCKOVIĆ (73) 08.01.16 10:00
VJEKOSLAV URUKALOVIĆ (63) 08.01.16 10:40
ILDA OCVIRK (83) 07.01.16 11:20
DARINKA BADOVINAC (69) 07.01.16 12:10
ANTUN BRIŠKI (82) 07.01.16 12:50
MARIJA KRANIC (87) 06.01.16 13:35
LJUDEVIT ŠURINA (79) 03.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ČEDOMIR TONKOVIĆ (66) 06.01.16 10:15
ĐURĐICA ŠKUNCA (73) 07.01.16 10:55
JOSIP PREBEG (77) 07.01.16 11:35
SLAVICA BON (89) 06.01.16 12:15
ROBERTO SPIZ (58) 02.01.16 12:55
GORDANA DOLINAR (84) 04.01.16 13:40
DENIS FRLJIĆ (39) 05.01.16 14:20
MANDALENA LJUŠTINA (85) 07.01.16 15:00

MIROŠEVAC, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVONA ČAMBER 07.01.16 10:50
MILICA LAJEŠIĆ (68) 08.01.16 11:40
EVA SUPAN (82) 07.01.16 12:30
ZORA PERKEC (79) 06.01.16 13:20
MARTA RIDL (93) 07.01.16 14:10
ZDENKA CVITANOVIĆ (76) 06.01.16 15:00

MARK.POLJE, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽICA BARIČEVIĆ (66) 08.01.16 10:50
ANA CRNOGORAC (78) 07.01.16 12:30
MILJENKO MILOVEC (51) 05.01.16 13:20
JELA PRANJIĆ (79) 08.01.16 14:10
STJEPAN PUCKO (78) 09.01.16 15:00

STENJEVEC, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MAGDALENA SENTE (82) 08.01.16 15:00

BREZOVICA, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DOMA PERIĆ (85) 06.01.16 11:00

ŠESTINE, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA MITAK (84) 10.01.16 13:00

ODRA, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN CELIĆ (35) 08.01.16 15:00

LUČKO, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATICA KUFTINEC (78) 05.01.16 13:00

GRANEŠINA, 12.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGI PARMAČ (79) 10.01.16 13:00
ANA TURČIĆ (80) 08.01.16 15:00