MIROGOJ, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANGJELKA ŠIROKI (94) 13.01.16 10:50
VIŠNJICA MANCE (86) 12.01.16 11:40
TEODOR GRÜNER (102) 12.01.16 12:30
ANICA KATUNAR (99) 11.01.16 13:20
BRANIMIR RAŠPICA (36) 11.01.16 14:10
MARIJAN PAVIĆ (72) 12.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DANICA LEKIĆ (80) 11.01.16 10:00
DAVORIN NAGLIĆ (61) 10.01.16 10:40
MILOVAN VUKIČEVIĆ (88) 11.01.16 11:20
NADICA MAMIĆ (72) 09.01.16 12:10
ANA GUSTETIĆ (81) 10.01.16 12:50
NADA DREZGIĆ (63) 08.01.16 13:35
MICHAEL MARK KAUFMAN (35) 08.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARIJA PEZIĆ (73) 12.01.16 10:15
GORDANA TOMLJENOVIĆ (45) 08.01.16 10:55
MARIJA KOŽIĆ (82) 11.01.16 11:35
BRANKA BARUŠIĆ (85) 11.01.16 12:15
ANKICA KOS (58) 09.01.16 12:55
DANICA MARŠANIĆ (82) 09.01.16 13:40
JOSIP ŠIŠIĆ (75) 10.01.16 14:20
BARICA LASIĆ (76) 13.01.16 15:00

MIROŠEVAC, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DANE HODAK (82) 12.01.16 10:00
MARKO KABAŠ (76) 12.01.16 10:50
JERONIM FINK (82) 11.01.16 11:40
DRAGICA KLARIĆ (86) 12.01.16 12:30
DRAŽENKA SALAMON (48) 11.01.16 13:20
KATA POCRNIĆ (85) 11.01.16 14:10
BRANKO NAJMAN (59) 10.01.16 15:00

MARK.POLJE, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŽELJKO LAZIĆ (47) 12.01.16 11:40
MARICA TRBUHA (88) 13.01.16 12:30
ANA HORVAT (83) 12.01.16 13:20
DRAGUTIN ILIĆ (83) 10.01.16 14:10

STENJEVEC, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod uu

OLGA ŠTIGLIĆ (92) 12.01.16 13:00
LJUBICA RUMIHA (81) 13.01.16 15:00

GRAČANI, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIRKO BANEK (97) 13.01.16 15:00

JAKUŠEVEC, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NIKOLA FURIĆ (88) 11.01.16 15:00

ODRA, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVANICA HURČAK (82) 10.01.16 13:00

MORAVČE, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO BASTALIĆ BEŠTAK (82) 11.01.16 15:00

PLANINA DONJA, 15.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JAGICA BENČEC (86) 12.01.16 13:00