U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Tena Klasić i Marina Blažević, a dječaka Maja Radoš. Marina Vuksan rodila je dvije djevočice.

U KB Merkur djevojčicu je rodila Dalija Škarec, a dječaka Anita Botić i Nikolina Jakić. Ivana Medančić rodila je djevojčicu i dječaka.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Lana Rendulić, Mandica Barnjak, Ivana Dobronić, Salopek Romana, Bernarda Kovačić i Petra Glumac, a dječaka Marijana Buljan, Marija Zokvić, Antonija Mihel, Ivana Živaljić i Jasna Bukovac.