U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Anamarija Drmiš Janeš, Ivana Šimkovac Šestak, Martina Šutalo, Damjana Lukić, Martina Krajačević, Marijana Papković i Iva Malčić Brodić, a dječaka Ana Čeh i Natalija Špehar.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Ivana Čović i Dunja Alkić, a dječaka Marina Mrak Pavlović, Danica Damjanović i Danijela Jambrešić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Kristins Halušan Krznarić, Branka Jagić, Anamarija Sertić i Nataša Bogdanić, a dječka Emina Lešić Brezga, Maja Talanj, Dubravka Lovretić, Inga Vilogorac Brčić, Adrijana Roškovac, Natalija Ivanković i Petra Šoljčić.