MIROGOJ, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VLADIMIR CAR (63) 18.01.16 12:30
MARINA KOVAČEVIĆ (63) 17.01.16 13:20
DANICA GAŠIĆ (62) 15.01.16 14:10
FERIDA LORENZ (79) 17.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

RUDOLF HORVAT (84) 19.01.16 12:10
VLADIMIR PAVLINIĆ (72) 15.01.16 13:35
DRAGA KAHLINA (78) 18.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JASMINKA PRĐUN (58) 18.01.16 10:15
EMILIJA BRZICA (88) 17.01.16 10:55
ANA HURM (88) 17.01.16 11:35
BOŽO ROGIN (71) 17.01.16 12:15
MARIJA UMIĆ (59) 16.01.16 12:55
NIKOLA MERDŽAN (90) 17.01.16 13:40
VLADIMIR MARKO LACKOVIĆ (74) 16.01.16 14:20

MIROŠEVAC, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIO BALETIN (73) 18.01.16 11:40
MIJO PETRIČEVIĆ (65) 19.01.16 12:30
MIRKO RADIĆ (84) 16.01.16 13:20
NIKOLA ČULJAK (86) 18.01.16 14:10
FRANJICA BLAŽEKOVIĆ (89) 19.01.16 15:00

MARK.POLJE, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SAFET KASUMOVIĆ (78) 14.01.16 14:10

STENJEVEC, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA MARKOVIĆ (79) 18.01.16 13:00

G.VRAPČE, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VJEKOSLAV VITEZ (75) 17.01.16 15:00

SV.KLARA, 21.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BARBARA ŠTRK (93) 19.01.16 13:00