MIROGOJ, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VINKO ŠIMIĆ (62) 21.01.16 10:00
DRAGICA ŠOJAT (92) 21.01.16 11:40
KATARINA VIDAKOVIĆ (81) 21.01.16 12:30
ZVONIMIR DOLOVČAK (79) 20.01.16 13:20
NADA SODAR (76) 20.01.16 14:10
JOSIP ŠEPETAVC (72) 19.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MAJA MATASIĆ (64) 21.01.16 11:20
MARIJA FABIJANIĆ (65) 20.01.16 12:10
ANĐELKO KURTANJEK (75) 20.01.16 12:50
BRIGITA PETRIĆ (73) 20.01.16 13:35
IVANKA VLAHOVIČEK (72) 19.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ZORAN LJUBISAVLJEVIĆ (62) 21.01.16 10:55
MIRKO POŽEŽANAC (92) 21.01.16 11:35
JAGICA MARENIĆ (96) 21.01.16 12:15
KATARINA POLAK (76) 19.01.16 12:55
ZLATA SERTIĆ (92) 20.01.16 13:40
IVKA DOLOVSKI (93) 20.01.16 14:20

MIROŠEVAC, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VESNA MARJANOVIĆ (45) 18.01.16 12:30
ANĐELKA BLAŽEVIĆ (43) 15.01.16 13:20
JAKOV KAURIĆ (23) 20.01.16 14:10
MARIJA KESERICA (94) 21.01.16 15:00

MARK.POLJE, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ILIJA MARTINOVIĆ (77) 21.01.16 13:20
BRANKO RADANOVIĆ (57) 20.01.16 14:10

G.VRAPČE, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIJO NOVAK (73) 21.01.16 15:00

LUČKO, 25.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIRELA PIŠK (61) 20.01.16 15:00