U KBC-u Sestre Milosrdnice djevojčicu su rodile Tajana Mandić, Ivančica Čular Bunčić, Marija Žarko, Ivana Rukavina Jularić i Magdalena Mravak, a dječaka Iva Radoš, Anđa Blažević Ilčić, Ana Tolić Ivković, Ana Marija Eres i Marina Čular.

U KB Merkur djevojčicu je rodila Renata Anđelić Vujnović, a dječaka Tamara Prugovečki. Dvije djevojčice rodila je Irena Danković Kotor.