MIROGOJ, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILAN HAVLIČEK (81) 25.01.16 10:50
STJEPAN NOVAK (87) 25.01.16 11:40
BOŽENA MLEKUŽ (75) 24.01.16 12:30
ŽUŽI JELINEK (95) 23.01.16 13:20
SLAVKO IVKOVIĆ (69) 25.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

BOŽICA HRUPAČKI (63) 26.01.16 10:00
ANA MARIĆ (72) 25.01.16 10:40
LUCIJA LUKAČIĆ (89) 23.01.16 11:20
VLADIMIR KUHARIĆ (73) 23.01.16 12:10
BARICA HUDI (85) 24.01.16 12:50
SLAVICA DELADIO (81) 24.01.16 13:35
DRAŽEN TURKOVIĆ (73) 23.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JELENA KOLMAN (81) 25.01.16 10:15
LJUDMILA KARALIĆ (85) 24.01.16 10:55
ANKICA PRIBANIĆ (94) 23.01.16 11:35
MARIJA POPOVIĆ (84) 22.01.16 12:15
IVANA VEVEREC (86) 23.01.16 13:40
IVAN KOŽIĆ (83) 22.01.16 14:20

MIROŠEVAC, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SILVIJA ZEGER (79) 25.01.16 11:40
STANA KOMUŠANAC (89) 25.01.16 12:30
VESNA PAHLJINA (52) 26.01.16 13:20
MIRJANA STOJKOV (81) 23.01.16 14:10
MARICA OČAK (78) 26.01.16 15:00

STENJEVEC, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP PETROVIĆ (86) 26.01.16 13:00
RUŽA ROŽIĆ (77) 25.01.16 15:00

ODRA, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA KOS (83) 26.01.16 15:00

SV.KLARA, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVO MAŠIĆ (89) 26.01.16 13:00

CERJE, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARICA PERŠUN (83) 26.01.16 13:00

MARKOVO POLJE, 28.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILOŠ BABIĆ (44) 24.01.16 14:10