MIROGOJ, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIPA DIMITROVSKA (88) 27.01.16 12:30
KREŠIMIR ŠIPEK (63) 22.01.16 13:20
ANTON ECIMOVIĆ (92) 27.01.16 14:10

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

FRANJO KOZOLE (77) 26.01.16 10:40
JOSIP MARKOVIĆ (73) 26.01.16 11:20
LJUDEVIT KOLARIĆ (66) 24.01.16 12:10
NIKOLA JURIĆ (71) 25.01.16 12:50
MIRALEM MEHMEDOVIĆ (81) 25.01.16 13:35
LJERKA RADEŠIĆ (73) 22.01.16 14:30
ZORAN BRZICA (57) 27.01.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MARIJA STREJČEK (80) 27.01.16 10:55
STANISLAV LONČAR (76) 26.01.16 11:35
STJEPAN SMREKAR (73) 26.01.16 12:15
ĐURĐICA ĆURIĆ (65) 23.01.16 12:55
DOMENIKO MILAKOVIĆ (43) 25.01.16 13:40

MIROŠEVAC, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA HAĐINA (77) 27.01.16 12:30
IVAN KOLARIĆ (62) 27.01.16 13:20
ZLATICA ŠILOVIĆ (75) 26.01.16 14:10
VITOMIR ČOVIĆ (82) 26.01.16 15:00

MARK.POLJE, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIJO KULEŠ (82) 27.01.16 13:20
IVA TOMLJENOVIĆ (62) 27.01.16 14:10
MARIJA TOMAC (60) 27.01.16 15:00

STENJEVEC, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN BABIĆ (80) 27.01.16 13:00

G.VRAPČE, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILAN KRPES (75) 27.01.16 15:00

BREZOVICA, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARA HARABAJSA (80) 26.01.16 15:00

ŠESTINE, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZVONKO GLIVAREC (68) 27.01.16 15:00

LUČKO, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BARBARA MUHAR (82) 26.01.16 13:00

CERJE, 29.01.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILICA KOŠKOVIĆ (77) 27.01.16 13:00