Kroz mjere iz programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti osigurano je 20 milijuna kuna za tople obroke za 17.500 djece u osnovnim školama, istaknula je u četvrtak na sjednici Vlade ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.

Naglasila je da je Hrvatska u ožujku prošle godine po prvi puta dobila takvu strategiju i naglasila da je u godinu dana od 78 mjera njih 56 provedeno u cijelosti.

Neke od mjera su i nadopunjene, dodala je istaknuvši kako je zahvaljujući većem priljevu sredstava iz Hrvatske lutrije osiguran novac upravo za tople obroke za djecu u školama, pomoć djeci u učenju, te prijevoz osoba starije životne dobi u sredinama koje su prometno izolirane.

Od 1. rujna tako će, rekla je Opačić, u školama biti osiguran topli obrok za 17.500 djece.

Vlada je na sjednici donijela i odluku o prijenosu prava upravljanja nekretninom Hostel Borovo u Vukovaru na javnu ustanovu Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar.

Hostel bi se koristio za smještaj i prehranu djece koja će boraviti u Vukovaru u sklopu projekta dvodnevnog posjeta učenika svih 8. razreda iz Hrvatske tijekom kojeg će ih se upoznati s vrijednostima Domovinskog rata i bitkom za Vukovar.