U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Nada Jurišić, Jelena Toth, Špela Cvitković Iličić, Zrinka Blažević, Maja Mironović, Martina Kolar, Harmelina Berišić i Anita Jugović, a dječaka Svjetlana Albert Topalović, Lucija Babun, Ana Pecak i Stefani Zibrat.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Hyrije Trglačnik i Kristina Jagić Jakopović, a dječaka Ivana Pažin i Ivana Ilovača.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Maja Šoštarić, Barbara Vuković, Renata Ćosić, Indira Mihović Biro, Andrijana Trogrlić, Manuela Tucman i Irena Lakner, a dječaka Sara Soldo, Ivana Hodak i Ivana Šabić.