MIROGOJ, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VESNA SEKUŠEK (68) 31.01.16 10:50
FRANJO MIKUŠ (70) 29.01.16 11:40
VLADIMIR OREŠKOVIĆ (93) 30.01.16 12:30
GOJKO OSTOJIĆ (75) 29.01.16 13:20
ZLATA KNEZOVIĆ (81) 29.01.16 14:10
GORDON KROMAR (55) 27.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MONIKA GABUD (39) 28.01.16 12:50
JURAJ PETROVIĆ (66) 29.01.16 13:35
IVKA KUNOVIĆ (77) 29.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DRAGICA JURIČAN (76) 29.01.16 10:15
MARIJA LJUDMILA BARTULIĆ (77) 28.01.16 10:55
JOSIP GRAŠIĆ (86) 28.01.16 11:35
ĐURO PEŠUT (70) 28.01.16 12:15
PETAR ŽURO (75) 28.01.16 13:40
KARMEN POLAN (67) 29.01.16 14:20
MIROŠEVAC, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

PAVKA BERC (80) 31.01.16 10:50
IVO MALTAR (87) 30.01.16 11:40
LUCIJA JERKOVIĆ (83) 30.01.16 12:30
DANICA HORVATIĆ (72) 28.01.16 13:20
BOGDAN BIJELIĆ (83) 29.01.16 14:10
ŠTEFICA OSVADIĆ (86) 27.01.16 15:00

MARK.POLJE, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATICA GRIVIČIĆ (90) 01.02.16 11:40
JAGICA ČOROKALO (90) 29.01.16 12:30
MILAN BOŽIČEVIĆ (83) 29.01.16 13:20
MARICA NAĐ (60) 28.01.16 14:10
IVAN POŽEGA (73) 27.01.16 15:00

STENJEVEC, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILICA ROGAR (92) 30.01.16 13:00
NEVENKA BOLFAN (80) 28.01.16 15:00

RESNIK, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JANICA HABRIC (81) 30.01.16 15:00

ODRA, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN BRKOVIĆ (89) 28.01.16 15:00

SV.KLARA, 2.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BOŽENA PERIŠIĆ (73) 30.01.16 10:00