MIROGOJ, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGICA ŠILOVIĆ (91) 01.02.16 11:40
KRISTINA ŠOŠTAR (86) 31.01.16 12:30
EMA POLJAK (91) 31.01.16 13:20
MARIJAN BARTOLIĆ (74) 31.01.16 14:10
JOSIP BUJAN (69) 30.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JOSIP KOČIŠ (86) 30.01.16 10:40
ŽELJKO ŠILIĆ (63) 30.01.16 11:20
KATA JAKUŠ (88) 30.01.16 12:10
JELENA ZMANJŠEK (89) 01.02.16 12:50
PERO JERKIĆ (80) 31.01.16 13:35
DRAGIŠA MARINKOVIĆ (69) 29.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

CVIJAN CVETKOVIĆ (80) 30.01.16 10:15
JOSIP MATIJEVIĆ (73) 30.01.16 10:55
GEORGINA VITAS-SKIBAR (89) 01.02.16 11:35
IVAN PUKŠIĆ (77) 30.01.16 12:15
KATICA MLADINEO (87) 30.01.16 12:55
ZLATKO VIDONIĆ (81) 30.01.16 13:40
DIONIZIJA JAMBREK (85) 29.01.16 14:20

MIROŠEVAC, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIROSLAV SALJIVANOV (69) 25.01.16 10:00
TIHOMIR BENOTIĆ (77) 01.02.16 10:50
FRANJO VLAH (90) 31.01.16 11:40
JULIJANA FARKAŠ (99) 30.01.16 12:30
ĐURĐA WOLF (80) 30.01.16 13:20
BRANKA STANKO (87) 29.01.16 14:10
IVAN RUKAVINA (75) 30.01.16 15:00

MARK.POLJE, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA MITAK (83) 29.01.16 11:40
KARLO STARČEVIĆ (88) 30.01.16 12:30
ZUMRA TALIĆ (81) 31.01.16 13:20
MARIJA SMILJKA CVITANOVIĆ (72) 31.01.16 14:10

STENJEVEC, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA BILIČIĆ (75) 31.01.16 13:00

G.VRAPČE, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VILMA JAKOPOVIĆ (79) 31.01.16 15:00

MARKUŠEVEC, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO ŠELENDIĆ (74) 30.01.16 15:00

BREZOVICA, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA MIKŠA (86) 30.01.16 15:00

ŠESTINE, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZLATICA TALAN (58) 31.01.16 13:00

ODRA, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NIKOLA BRLETIĆ (81) 31.01.16 13:00

GRANEŠINA, 3.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN LIER (67) 31.01.16 15:00