MIROGOJ, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KAZIMIR KEGLEVIĆ (88) 02.02.16 10:00
AZEMA KARAKAŠ (91) 02.02.16 11:40
DANICA LACKOVIĆ (73) 02.02.16 12:30
MIRSAD MEHDIN (70) 31.01.16 13:20
KATA HENGSTER (87) 01.02.16 14:10
JOSIP GOLUBAR (82) 31.01.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DRAGUTIN KURTANJEK (64) 02.02.16 10:00
KATARINA BELINIĆ (82) 02.02.16 10:40
DUŠAN STAMBOLIJA (89) 01.02.16 11:20
MARIJA JUGOVIĆ (71) 01.02.16 12:10
LIDIJA PAVIĆ (56) 01.02.16 12:50
FRANJICA HORVAT (85) 31.01.16 13:35
STANA KOVAČIĆ IN DER MUHLEN (82) 29.01.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

KLAUDIJE KIRSCHENHEUTER (65) 31.01.16 10:15
LOJZIKA ŠTEFANČIĆ (84) 31.01.16 10:55
MIRSAD KAFEDŽIĆ (68) 31.01.16 11:35
DUŠAN VOLF (76) 31.01.16 12:15
BORISLAV BOŽIĆ (75) 01.02.16 12:55
VJEKOSLAV SREBOČAN (88) 31.01.16 13:40
MANDE LAŠKARIN (82) 31.01.16 14:20
MIROŠEVAC, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVKA ŠARIĆ (77) 01.02.16 11:40
MILKA HUBAK (93) 02.02.16 12:30
VIKTORIJA MACUKIĆ (91) 01.02.16 13:20
ADEM DELALIĆ (66) 01.02.16 14:10
BRANKO BAN (69) 31.01.16 15:00

MARK.POLJE, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VASVI ISMANOVSKI (60) 01.02.16 10:50
ANTUN HALONJA (44) 01.02.16 11:40
STJEPAN KLEMENČIĆ (88) 01.02.16 12:30
ANA DJAKOVIĆ (77) 01.02.16 13:20
DRAGICA BAŠIĆ (88) 31.01.16 14:10

STENJEVEC, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KATARINA KARLOVIĆ (85) 31.01.16 15:00

MARKUŠEVEC, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIRKO HADJAK (87) 01.02.16 15:00

BREZOVICA, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

KRUNO ŠIMUNDIĆ (70) 01.02.16 15:00

ŠESTINE, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

VJEKOSLAV PLEHAN (78) 01.02.16 13:00

ODRA, 4.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JADRANKA GAČIĆ (61) 02.02.16 13:00