Na zatvorenom dijelu današnje, 246. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), koji će se održati 7. rujna 2015. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je odgovorila na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 29. svibnja 2015. godine br. 2015/4060, u vezi s unutarnjim tržištem plina, kao i na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 19. lipnja 2015. godine br. 2015/2060, u vezi sa sigurnosti zračne plovidbe. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Ministarstvu unutarnjih poslova odobrena je nabava u okviru Projekta Policijska oprema. Na temelju članka 9. u vezi s člankom 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/07 i 86/12) i Pravilnika o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine, broj 107/12) ova točka označena je stupnjem tajnosti „ograničeno“ pa je stoga nije moguće objaviti.

Vlada je dala odgovor Upravnom sudu u Splitu na žalbu izjavljenu protiv Rješenja Upravnog suda u Splitu, od 3. lipnja 2015. godine.

Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Ivančici Franjković ponovno je dana ovlast za obavljanje poslova zamjenika predstojnika Državnog ureda za središnju javnu nabavu do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika predstojnika navedenog Ureda, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i dio članova Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike te je imenovan novi predsjednik, koji je predstavnik ministarstva nadležnog za rudarstvo, kao i novi članovi, predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, tijela nadležnog za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija i ministarstva nadležnog za gospodarstvo. Razriješeni su dosadašnji predsjednik Ivan Vrdoljak i članovi Marija Ščulac Domac, Josip Borak i Sabina Škrtić. Novi predsjednik Upravnog vijeća je Predrag Bogičević, a članovi Anamarija Matak, Boris Draženović i Mario Ferić.

Razriješen je i dosadašnji član Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Maroje Lang te je novim članom imenovan Miljenko Fičor, koji je po položaju Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje.

Također, Vlada je donijela Odluku o kandidaturi prve potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić za mjesto glavne tajnice Ujedinjenih naroda.

Radi isteka mandata razriješen je dosadašnji ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava Dinko Majić te je Rober Žunac imenovan novim ravnateljem.