U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Đurđica Kučan, Andrea Leskovar, Ana Benja Raić i Ivana Tričević, a dječaka Anja Kovačević, Maša Srebrić, Danijela Rac i Marta Pandurović Vidoni.

U KB-u Merkur djevojčicu je rodila Jelena Čoga Jurić, a dječaka Eljadina Gegulaj, Iva Perković i Blaženka Stipić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Anamarija Fuček, Ivana Moštak, Pegy Glac, Julijana Radovčić i Maris Vidović, a dječaka Josipa Rusek, Ivanka Jukić, Ivana Rjetović, Emina Dehari, Ivana Milković i Marina Pašlin.