U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Adrijana Baus, Diana Gašparović i Ines Gradinšćak, a dječaka Dragica Jelenić, Josipa Maroević i Vesna Reljić.

U KB-u Merkur djevojčicu su rodile Matea Pavlin i Andrijana Lukačević, a dječaka Valentina Šalić i Osmani Hatidže.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Romana Jovičić i Martina Kunić, a dječaka Asmira Kantarević, Anamarija Jukić, Tihana Lončar Mazić, Marijana Pleše i Martina Petreković.