srijeda 10.2.2016.

Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, Ul. grada Vukovara, Ksaver., Branimirova, Držićeva av.,
AC A-1, A-2, A-3, A-4

četvrtak 11.2.2016.

Ilica, Av. Dubrovnik, Ljubljanska av., Držićeva av., Slavonska av., Branimirova, Hrvatske bratske zajednice,
AC A-1, A-2, A-3