MIROGOJ, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA BADURINA (85) 10.02.16 10:00
LUCIJA BOC (92) 08.02.16 10:50
LJUBICA ŠTRITOF (78) 09.02.16 11:40
BERISLAV POLŠEK (78) 09.02.16 12:30
MARIO PREDRIJEVAC (51) 08.02.16 13:20
VILKO MARINOVIĆ (69) 08.02.16 14:10
FRANJICA MACAN (89) 02.02.16 15:00
JAKOV BIENENFELD (67) 09.02.16 16:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DOBRILA JELIĆ (69) 10.02.16 10:00
LEON MARINCEL (49) 09.02.16 10:40
NADA VERGLES (68) 08.02.16 11:20
LJUBICA SEMERL (84) 09.02.16 12:10
STANKO ŠURINA (81) 09.02.16 12:50
IVAN TOMIĆ (80) 08.02.16 13:35
BORIS DUČIĆ (68) 09.02.16 14:30
ZRINKA POLJAK (57) 10.02.16 15:15
MARIJAN MARIĆ (67) 10.02.16 16:00

KREMATORIJ MALA DVORANA, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JOSIP BUTORAC (87) 08.02.16 10:15
NIKOLA LETICA (86) 08.02.16 10:55
JADRANKA SUŠAK (58) 08.02.16 11:35
IVAN ŠKRABEC (90) 08.02.16 12:15
NADA TURK (86) 08.02.16 12:55
DUNJA PAVINA (70) 08.02.16 13:40
NIKOLA ZOVKO (78) 09.02.16 14:20
NADEŽDA GRETIĆ (63) 10.02.16 15:00
MIROŠEVAC, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN KITERNAŠ (85) 09.02.16 10:00
ADOLF GRADIŠKI (79) 09.02.16 10:50
ANA KAŠĆEL (77) 08.02.16 11:40
ADEM CERIĆ (60) 09.02.16 12:30
ADELA GRACIN (83) 09.02.16 13:20
FILIP KRŠIĆ (84) 07.02.16 14:10
ANTE-MILE PERICA (76) 09.02.16 15:00

MARK.POLJE, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŽELJKA ZRNIĆ BUČIĆ (39) 09.02.16 11:40
ANDRIJA SUČIĆ (75) 09.02.16 12:30
ZVONKO SEDIĆ (59) 09.02.16 13:20
MILICA HUSNJAK (79) 08.02.16 14:10
MARA NIKOLIĆ (71) 10.02.16 15:00

STENJEVEC, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

SLAVKO VRANARIČIĆ (85) 07.02.16 13:00
MLADEN MARTINEC (61) 10.02.16 15:00

BREZOVICA, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP BRLETIĆ (84) 09.02.16 15:00

SV.KLARA, 12.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

BRANKO GALIĆ (64) 09.02.16 13:00