MIROGOJ, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIN PILJ (77) 13.02.16 10:00
MARIJANA MATKOVIĆ (83) 14.02.16 10:50
STANISLAVA MLADIĆ (89) 12.02.16 12:30
BONO VIDAKOVIĆ (84) 11.02.16 13:20
MARIJA KOVAČEVIĆ (88) 11.02.16 14:10
ŠTEFANIJA KRISTANIĆ (94) 13.02.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

IVAN ŠPEHAR (62) 11.02.16 10:00
RADOSLAV FRANKIĆ (84) 11.02.16 10:40
VLATKA BRLETIĆ (45) 12.02.16 11:20
ZORAN ŽIVKOVIĆ (43) 12.02.16 12:10
NIKOLA PERICA (78) 12.02.16 12:50
NIKOLA STOJILJKOVIĆ (56) 12.02.16 13:35
IVICA TOMIĆ (50) 11.02.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

EMICA BURIĆ (83) 14.02.16 10:15
BOJANA LISAC (70) 13.02.16 10:55
MARIJA PETOVAR (89) 11.02.16 11:35
JANA ROGINIĆ (86) 11.02.16 12:15
RADE DOBRIĆ (85) 12.02.16 12:55
IVAN VUGIĆ (91) 12.02.16 13:40
NADA MARKOVIĆ (67) 10.02.16 14:20

MIROŠEVAC, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

HELENA ŠUKOVIĆ-JAJČEVIĆ (90) 14.02.16 13:20
MAGDALENA BEUS (7) 12.02.16 14:10
ZDENKO ŠIKIĆ (65) 13.02.16 15:00

MARK.POLJE, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

TOMICA RISTIĆ (78) 13.02.16 10:50
MAGDALENA NOVOSEL (77) 13.02.16 11:40
LJUBO TEČIĆ (85) 12.02.16 12:30
MARIJA ANETIĆ (89) 13.02.16 13:20
MILICA-EMILIJA ŽALAC (72) 13.02.16 14:10

STENJEVEC, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIJA DUDAŠ (80) 12.02.16 13:00

G.VRAPČE, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVICA HELFRIH (68) 12.02.16 15:00

MARKUŠEVEC, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

AGATA HRASTINSKI (73) 12.02.16 15:00

ODRA, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGICA PUŠIĆ (86) 13.02.16 13:00

LUČKO, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

FRANJO PAVLOVIĆ (91) 11.02.16 15:00

CERJE, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVKO KURTIĆ (90) 12.02.16 13:00

MORAVČE, 16.02.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA VLAŠIĆ (87) 13.02.16 15:00