Gradske vrtove od sada će obrađivati i građani Samobora, i to potpuno besplatno.

Grad Samobor raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.
Riječ je o 25 parcela, površine 50 četvornih metara koje se nalaze na području bivše vojarne Taborec.
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području Grada Samobora, a pri utvrđivanju liste prednost će se ostvarivati prema socijalnom kriteriju, obzirom na status hrvatskog branitelja, status umirovljenika te uzimajući u obzir broj članova kućanstva.

Ugovori s korisnicima bit će potpisani početkom travnja, na svečanom otvorenju Gradskih vrtova.

Detalje javnog poziva pročitajte na www.samobor.hr.