Udruga KREDA će 23. veljače 2016. od 19,00 do 21,00 održati javnu tribinu u prostorijama
Tribina grada Zagreba (Zagreb, Kaptol 27) na temu “Utjecaj Direktive 2014/17/EU na prava i
zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj.

Na tribini će sudjelovati stručnjaci s područja ekonomije i prava, predstavnici Udruge kreditnih
dužnika – KREDA, te ostala zainteresirana javnost.

Cilj tribine je informiranje i upoznavanje javnosti s odredbama Direktive kako bi se građani što
bolje upoznali sa svojim pravima i kako bi umanjili mogućnost manipulacija prilikom
implementacije odredbi Direktive u hrvatsko zakonodavstvo.

Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o
potrošačkim kreditima stupila je na snagu 20. ožujka 2014. Države članice su imale dvije godine
za implementaciju Direktive. Hrvatska mora do 21. ožujka 2016. implementirati ovu Direktivu u
svoje zakonodavstvo.

Direktiva ima za cilj „razvoj transparentnijeg i djelotvornijeg tržišta kredita (…) radi promidžbe
razvoja prekograničnih aktivnosti i stvaranja unutarnjeg tržišta za ugovore o kreditu koji se
odnose na stambene nekretnine“.
(PR)