U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Iva Kreković, Emina Cuculić, Maja Petrović, Ines Šimunović i Tihana Kušter, a dječaka Ines Margetić, Josipa Bosak Sato, Kristina Krpan, Tanja Curl Tomac, Jana Bolant Radić, Renata Crnkoci i Ivana Šušnić.

U KB Merkur djevojčicu je rodila Kristina Kobasić, a dječaka Zdravka Šeničnjak.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Danijela Crljenica, Ivana Jezidžić, Irena Muller i Vlatka Petričević, a dječaka Matea Spevec i Maja Jurašić.