Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se 1. ožujka svake godine od 1992. godine kada je Vlada RH donijela Odluku o proglašenju Dana civilne zaštite, priopćio je gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama. Međunarodni dan civilne zaštite, kojeg je proglasila Generalna skupština UN-a, obilježava se u spomen na dan kada je 1972. počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu.

Povijest civilne zaštite u Gradu Zagrebu datira od 1938. kada je otvorena prva Škola civilne zaštite. Važnost organizirane civilne zaštite pokazala se u vrijeme Domovinskog rata kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom i organizacijom provodile sve mjere zaštite i spašavanja stanovništva. Ostvarili su značajan doprinos sudjelovanja postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba i gradova Zagrebačke županije u oslobodilačkim akcijama i operacijama u izvršavanju zadaća, kao što su: operacija „Bljesak“ i „Oluja“, dolasci Svetog Oca Ivana Pavla II u Zagrebu, gašenje požara otvorenog prostora – akcija „Tramuntana“ i poplave.

Danas, Grad Zagreb i dalje uspješno ispunjava svoju zakonom propisanu obvezu te ima ustrojene i funkcionalne postrojbe civilne zaštite. Kroz Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba kao stručno, operativno i koordinativno tijelo pruža stručnu pomoć i pripremu akcije zaštite i spašavanja. Grad Zagreb ima Zapovjedništva civilne zaštite u 17 gradskih četvrti, postrojbu za spašavanje iz ruševina od 13 timova s 550 pripadnika i postrojbu za zaštitu i spašavanje iz vode s 36 pripadnika, a u procesu popune su postrojbe za logistiku od 2 tima po 99 pripadnika i 17 postrojbi civilne zaštite opće namjene. Ured za upravljanje u hitnim situacijama predanim radom usvaja nova znanja i vještine za postojeće pripadnike te kontinuirano radi na povećanju broja pripadnika CZ, osposobljavanju i edukaciji istih. Svakim danom Ured poboljšava kvalitetu i unapređuje rad pripadnika CZ-a kroz uvođenje inovativnih rješenja za mjere zaštite i spašavanja, nabavom nove opreme, re-trenizima, sudjelovanjem u raznim vježbama i u humanitarnim akcijama. Grad Zagreb sve radi kako bi civilna zaštita bila u potpunosti operativna i mogla što kvalitetnije djelovati u uvjetima velikih nesreća ili katastrofa.

Upravo zato Ured za upravljanje u hitnim situacijama poziva sve građane i građanke Zagreba koji žele biti dio općih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba da svoje podatke pošalju na e-mail: civilna.zastita@zagreb.hr, te svim pripadnicima civilne zaštite upućuje čestitke za njihov dan.