MIROGOJ, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ĐURĐICA BURIĆ (74) 27.02.16 10:50
KATE PAMMER (96) 27.02.16 11:40
MARIJA BUSIJA (94) 26.02.16 12:30
BRANISLAV ROZIĆ (77) 25.02.16 13:20
DRAGICA BALTORIĆ (85) 24.02.16 14:10
LUCA KRPAN (90) 26.02.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

NIKOLA SUDAR (84) 28.02.16 12:50
ROBERTO NEKIĆ (72) 26.02.16 13:35
ZLATKO BLAŽEK (63) 27.02.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ANĐELKA PERICA (89) 27.02.16 10:15
IVANKA GRUBIĆ (81) 26.02.16 10:55
BRANKA MASNJAK (84) 26.02.16 11:35
VLADIMIR MUIĆ (79) 24.02.16 12:15
JOSIP KELEMEN (67) 25.02.16 12:55
DRAGICA MATAKOVIĆ (85) 07.02.16 13:40
PETAR LONČAR (90) 26.02.16 14:20

MIROŠEVAC, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANKICA GRGETIČ (71) 25.02.16 10:50
MARIJA SLABINAC (91) 26.02.16 11:40
KATA ŠNAJDER (76) 26.02.16 12:30
PAVLINA ZUBALJ (84) 25.02.16 13:20
ANA LENDVAJ (66) 23.02.16 14:10
KATA KRANJČEC (89) 24.02.16 15:00

MARK.POLJE, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN TAGLIARETTI (75) 28.02.16 12:30
MARKO LUKIĆ (79) 26.02.16 13:20
DANICA TANKOSIĆ (80) 27.02.16 14:10
SEBASTIJAN GALIĆ (26) 25.02.16 15:00

STENJEVEC, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ŠTEFA CAPEK (79) 26.02.16 15:00

BREZOVICA, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MIJO TOMIĆ (80) 26.02.16 13:00

K.KRALJEVEC, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

FRANJO HOBOLIĆ (86) 25.02.16 15:00

ŠESTINE, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARINKO HRKAČ (59) 25.02.16 13:00
NADA BITERSKI (77) 27.02.16 15:00

RESNIK, 1.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVANKA MEŠTROVIĆ (69) 25.02.16 15:00