U KBC-u Sestre milosrdnice dječaka su rodile Marijana Burić, Lea Tukan, Marijana Čulina, Julija Pali i Marijana Gašpar.

U KB Merkur dječaka su rodile Sabina Baljević, Ana Jareš Ključarić, Ivana Kukec i Terezija Cukrov.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Željka Šaurić, Maja Paola Nikolić i Katarina Glasnović Fabek, a dječaka Nikolina Prša i Marina Sedlić.