U zagrebačkoj mreži seizmografa proradile su dvije nove seizmološke postaje i to Lobor i Ozalj. Uz postojeće četiri postaje (Zagreb, Puntijarka, Kalnik i Moslavačka gora) zagrebačka mreža sad ima ukupno šest seizmoloških postaja, što ju čini relativno gustom mrežom, a Zagreb optimalno pokrivenim seizmološkim postajama.

Podsjećamo, Ured za upravljanje u hitnim situacijama je u dva navrata donirao sredstva za kupnju seizmografa Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon što su seizmografi nabavljeni, Seizmološka služba je obavila više terenskih ispitivanja kako bi se odredile najpovoljnije mikrolokacije za postavljanje seizmografa. Slijedila je ugradnja i testiranje rada, i ovih dana su u potpunosti proradile seizmološke postaje Lobor i Ozalj, te zapis dolazi i u Seizmološku službu. Svi zapisi potresa sa svih zagrebačkih seizmoloških postaja u realnom vremenu dolaze i u Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Uspostavom rada novih seizmoloških postaja zaokružuje se zagrebačka mreža seizmografa i Zagreb postaje sigurniji grad što se tiče obrane od potresa, što je i prioritet Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Pored toga, ove godine su nabavljena i četiri akcelerografa koja su dana seizmološkoj službi na korištenje. Akcelerografi će biti postavljeni u narednom razdoblju nakon terenske analize lokacija za postavljanje.