Ured za upravljanje u hitnim situacijama izradio je edukativni letak za građane „Potres“ koji će do kraja ovog tjedna primiti sva kućanstva u Zagrebu. Zahvaljujući Zagrebačkom Holdingu i APIS-u letak je distribuiran besplatno zajedno s jedinstvenom komunalnom uplatnicom.

U letku se nalaze praktične informacije za samozaštitu građana – kako se ponašati i što učiniti prije, tijekom i poslije potresa, osnovni podaci o potresima i postupci koji prethode evakuaciji. Letak je tiskan u 370 000 primjeraka, a radi se o trećem letku s temom potresa kojeg je izradio Ured.

Prvi letak bio je isključivo edukativne naravi, u njemu su se nalazile praktične informacije za samozaštitu tj. kako se ponašati i što učiniti tijekom i poslije potresa te gdje se skloniti. U drugom letku osim navedenih informacija dodane su sve označene prihvatne i evakuacijske površine za postavljanje šatorskih naselja u slučaju potresa kao i evakuacijski koridori. Treći letak sadrži informacije za preživljavanje u slučaju katastrofe i upućen je otvoreni poziv građanima za uključivanje u civilnu zaštitu. Razlog izdavanja trećeg letka o potresu je taj što Grad Zagreb odnosno Ured za upravljanje u hitnim situacijama je svjestan da je potres najveći rizik za Grad Zagreb, što je i potvrđeno u Procjeni rizika za Republiku Hrvatsku.

Letak je uvijek dostupan na stranicama Grada Zagreba.