U KBC-u Sestre milosrdnice djevojčicu su rodile Mihaela Crnjak i Iva Brajčić, a dječaka Marina Gjopar, Maja Valent i Ksenija Galović.

U KB Merkur djevojčicu su rodile Maurina Fapečić, Tihana Batinić i Ivana Hranjec, a dječaka Luca Šurkić, Sanja Maduna i Petra Ormoš.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu su rodile Bieranda Muhardi, Manda Ljubičić i Anamarija Gvozdanović, a dječaka Anamarija Kovačević, Danijela Jularić Barjaktarević, Ivana Vincek, Ivana Mikulec i Martina Vidlo Tadić.