Gradska organizacija ORaH-a poslala je priopćenje za medije povodom Međunarodnog dana žena koje donosimo u cijelosti:

Međunarodni Dan žena prilika je da se ukaže kako su žene najveće žrtve krize i to kroz veću
nezaposlenost, manja primanja od muškaraca, radnu, spolnu i dobnu diskriminaciju kod poslodavaca
kojima često ne odgovara gotovo ni jedna faza života radno sposobne žene – ili je premlada, tj.
neiskusna, ili ih je strah da će udajom odmah zatrudnjeti, kao majka male djece često izbivati zbog
njihovih bolesti, a u srednjim godinama “biti prestara za novi početak”.
Zašto je to tako?
Kako je moguće da u društvu poput našeg, gdje je 60% diplomiranih, a 70 % onih s magisterijem i
doktoratom čine upravo žene – ta radna snaga nije zastupljenija na rukovodećim pozicijama?
Pravobraniteljica Višnja Ljubičić u izvješću o radu za 2014.godinu upozorava na to da je na čelu 90 %
uprava predsjednik muškarac, a isti su postotci i na čelu nadzornih odbora. Egzistencijalni vakum za oba
spola stvoren je činjenicom da žena, iako obrazovana, ostaje neiskorišten potencijal, time dajući lažnu
moć muškarcima i stvarnu kontaminaciju zdravog moralnog sustava društva.
Osim nelogičnog jaza na tržištu rada, u zadnjim mjesecima upitno je i žensko reproduktivno i seksualno
pravo potežući se pitanje Zakona o pravu pobačaja. Iako su Ujedinjeni narodi još 2005. godine odlučili
kako je pobačaj ljudsko pravo, to se unutar Hrvatske Katoličke Crkve i državnih institucija pokušava
problematizirati kao nacionalno pitanje čime se krši niz socijalnih, moralnih i internacionalno prihvaćenih
ljudskih prava.
ORaH stranka, u skladu sa dosadašnjom praksom, poziva na ukidanje svih oblika diskriminacije žena.
Tražimo da sukladno s etičkim i moralnim načelima, stručnom medicinskom i socijalnom naukom i na
kraju sa zahtjevima i stavovima društvene zajednice, posebno ženske populacije, prava žena u RH budu (i
u praksi) na istoj razini s muškom populacijom.
Jedina smo stranka koja se od osnutka bori za 50-50 kvotu u rodnoj jednakosti na svih područjima
ljudskog djelovanja, a u utorak, 8. ožujka na”Međunarodni dana žena” održat ćemo akciju od 9:30 do
10:30 na Trgu Bana Josipa Jelačića, kojom ćemo našim sugrađankama čestitati njihov dan. Nakon toga
ćemo, kao stranka, u 11:00 sati dat ćemo podršku Ženskoj mreži sudjelovanjem u protestnom
mimohodu od Trga žrtava fašizma do Trga sv. Marka.