MIROGOJ, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

NADA MATUTINOVIĆ (86) 14.03.16 13:20
BRANISLAV ĆELAP (93) 13.03.16 14:10
ANA RUPČIĆ (74) 13.03.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MIRA HEČIMOVIĆ (80) 13.03.16 10:40
KATICA HEĆIMOVIĆ (64) 13.03.16 11:20
ĐURO STAMPF (75) 13.03.16 12:10
KRISTINA BUDINSKI (92) 14.03.16 12:50
MLADEN HOFFMANN (77) 12.03.16 13:35
TOMISLAV BIHAR (74) 11.03.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

LJERKA RUŽIĆ (63) 12.03.16 10:15
FRANJO ZLATAR (66) 12.03.16 10:55
MILIVOJ FRANGEN (76) 11.03.16 11:35
ĐURĐICA ŠPIŠIĆ (69) 13.03.16 12:15
LIDIJA STANČIĆ (72) 11.03.16 12:55
GORDAN DREZGA (82) 11.03.16 13:40
MILENKO IVANIŠEVIĆ (61) 12.03.16 14:20

MIROŠEVAC, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILICA IVANKOVIĆ (91) 13.03.16 10:00
NIKOLA DERKAČ (87) 13.03.16 10:50
RADOJKA BOLTA (61) 11.03.16 11:40
MARIJA NOVOSELC (92) 12.03.16 12:30
ANĐA JUKIĆ (86) 13.03.16 13:20
LJUBICA HORVAT (84) 11.03.16 14:10
IVAN LUKAČ (47) 11.03.16 15:00
DRAGOLJUB BALEŠEVIĆ (62) 12.03.16 15:30

MARK.POLJE, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN FILIPOVIĆ (76) 13.03.16 13:20
ŠIMA DODIG-SALAMUNOVIĆ (88) 12.03.16 14:10
ADELA KONJICIJA (77) 15.03.16 15:00

STENJEVEC, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN KUHARIĆ (79) 14.03.16 15:00

MARKUŠEVEC, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARIO POSLON (46) 13.03.16 15:00

GRAČANI, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUDOLF ŠELENDIĆ (75) 12.03.16 13:00

ODRA, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN BAKRAN (86) 13.03.16 15:00

SV.KLARA, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

FRANJO RAZUM (77) 12.03.16 13:00

ČUČERJE, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP MAJPRUZ (77) 13.03.16 15:00

VUGROVEC DONJI, 16.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN GALOVIĆ (83) 13.03.16 13:00