Četvrtak 17.3.2016.

MIROGOJ, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVANKA BARBIĆ (83) 12.03.16 13:20
DARKO SAKAR (66) 14.03.16 15:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

ILIJA CVETKOVIĆ (89) 14.03.16 11:20
LJUBICA ZDOLC (88) 14.03.16 12:10
IVAN VDOVIĆ (75) 12.03.16 12:50
JURAJ ROGIĆ (80) 14.03.16 13:35
GORDANA DRUŠKOVIĆ (55) 13.03.16 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

MIHAJLO BOŠNJAK (59) 12.03.16 10:15
HATIDŽA KUĆAS (68) 13.03.16 11:35
ISKRA POLJAK (74) 12.03.16 12:15
VINKO KUKIĆ (78) 12.03.16 12:55
STANISLAVA VUKSAN (89) 12.03.16 13:40
MILAN JONKE (77) 14.03.16 14:20

MIROŠEVAC, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN MIHELJA (58) 12.03.16 11:40
STJEPAN KOŽAR (63) 12.03.16 12:30
ANTONIJA BERIŠIĆ (42) 14.03.16 13:20

MARK.POLJE, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZORKA MARIĆ (54) 16.03.16 10:00
STJEPAN BAŠNEC (79) 13.03.16 10:50
HANKA AHMETOVIĆ (54) 14.03.16 11:40
ROBERT GAL (39) 12.03.16 12:30
OSMAN BEGANOVIĆ (52) 14.03.16 13:20
MARIJA HANŽEK (82) 13.03.16 14:10

G.VRAPČE, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DANICA BITUH (84) 14.03.16 15:00

BREZOVICA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA HORVATIĆ (81) 15.03.16 13:00

ODRA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MILKA NAGLIĆ (87) 13.03.16 15:00

GRANEŠINA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

RUŽA ŠIPEK (91) 15.03.16 15:00

PLANINA DONJA, 17.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STJEPAN PUČEK (79) 14.03.16 13:00